WSZYSTKIM NASZYM UCZNIOM, ICH RODZICOM

ORAZ PRACOWNIKOM NASZEJ SZKOŁY,

UDANYCH WAKACJI

ŻYCZĄ:

Dyrekcja oraz Zarząd KSW