29 stycznia 2019 r. dzieci z przedszkola razem z klasami I-III brały udział w baliku karnawałowym organizowanym przez Centrum Kultury Hajdasz. Młodzi animatorzy z wielkim zaangażowaniem prowadzili zabawę taneczną i urozmaicali ją wieloma konkursami. Po dwóch godzinach dobrej zabawy zmęczone, ale zadowolone dzieci wróciły do swoich sal.