W klasie pierwszej poznajemy biblijną historię Dawida.