Chcemy. Jesteśmy świadomi! Modlitwa rodziców z dziećmi.
Takie hasło przyświecało nam podczas kolejnego spotkania z rodzicami i młodymi animatorami.
Kolejne osoby dzieliły się z zebranymi swoimi refleksjami i radami.
Dziękujemy zebranym za przybycie i wspaniałe świadectwa!