Najmłodsi uczniowie także włączają się w obchody matematycznego święta.