1 września to dla każdego ucznia, nauczyciela i rodzica ważna data w kalendarzu. Tego dnia witamy nowy rok szkolny, a także pamiętamy o rocznicy wybuchu II wojny światowej i jej ofiarach.
Wrzesień to miesiąc cudownego babiego lata, dojrzewających kasztanów i spotkań z przyjaciółmi ze szkolnej ławy po wakacyjnej rozłące. Nie zawsze jednak tak było…
Nie mogliśmy w tym dniu zapomnieć, o tym, co wydarzyło się 1 września 1939 r.
Złożyliśmy wyrazy najwyższego hołdu, pamięci i głębokiej wdzięczności dla tych wszystkich, których śmierć, przelana krew i poniesione trudy spowodowały, że dziś jesteśmy wolni, że możemy bez lęku przystąpić do naszych uczniowskich zadań w nowym roku szkolnym.
Dzień ten był szczególny…
Rok szkolny 2015/2016 przywitaliśmy mszą świętą, w której uczestniczyła cała brać uczniowska, potem uroczystości przeniosły się do szkoły. Oficjalne obchody zostały otwarte przez panią dyrektor Barbarę Ziółkowską, natomiast uczniowie klasy szóstej przygotowali montaż słowny.
Po uroczystości oficjalnej przyszedł czas na spotkania w klasach z wychowawcami.
I tak właśnie przyszedł do nas „…pracowity wrzesień…”

Ewa Radolak