Z radością informujemy, że decyzją Księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego, przekazanym w piśmie z dnia 18 lutego 2017 roku N.65712017 nasze przedszkole i szkoły uzyskały status szkół katolickich w rozumieniu Kodeksu Prawa Kanonicznego, cyt: (…) działając po myśli kan’ 803 Kodeksu Prawa Kanonicznego uznaję Niepubliczne Przedszkole Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu przedszkolem katolickim i Szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu szkołami katolickimi. Jednocześnie wyrażam zgodę na używanie nazwy „przedszkole katolickie” i „szkoły katolickie” (…).

Serdecznie dziękujemy Księdzu Arcybiskupowi za ten zaszczyt i błogosławieństwo przekazane Dyrekcji, Gronu Nauczycieli, Uczniom i Wszystkim Pracownikom za pracę wychowawczą w duchu wartości chrześcijańskich.