Przesyłamy Świąteczne Życzenia które płyną w zamieszczonym filmiku.

Za przygotowanie i realizację projektu dziękujemy:

Maksowi grającemu na akordeonie kolędę ,,Dzisiaj w Betlejem,

Monice recytującej wiersz ,,Na złotym dywanie” D. Gellner.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Joanna Łukasik (wykonanie kolędy ,,O gwiazdo prowadź nas”)
Anna Wiślańska-Dohnal (recytacja poezji Ks. Twardowskiego,, Wiersz staroświecki”)