Sześcioro uczniów wyróżnionych i trzecie miejsce dla Pani Barbary Ziółkowskiej za przeprowadzone lekcje o tematyce europejskiej w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Celem Konkursu było zainteresowanie młodzieży szkolnej Funduszami Europejskimi, a także pokazanie w ramach tzw. dobrych praktyk projektów, które zostały zrealizowane dzięki Wielkopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu na lata 2007-2013. Atutem Konkursu jest również edukacja obywatelska oraz podniesienie świadomości społeczności lokalnych w zakresie wykorzystania środków unijnych oraz możliwości, jakie one stwarzają w perspektywie finansowej 2014 – 2020.
Konkurs adresowany był do wszystkich szkół województwa wielkopolskiego. Sprzyjał rozwojowi i popularyzacji wiedzy na temat Unii Europejskiej wśród nauczycieli i uczniów oraz pokazał, że „Młodzi” wiedzą o funduszach całkiem sporo.
10 grudnia Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak uroczyście wręczył nagrody zwycięzcom.