W dniu 18 marca pięcioro uczniów Szkoły Podstawowej: Jan Andrzejczak, Kewin Dyba, Aleksandra Iwanowska, Laura Maciejewska oraz Oliwer Szymczak brali udział w wojewódzkim konkursie Horyzonty Matematyki na Wydziale Fizyki oraz Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Uczniowie wzięli udział w ciekawym wykładzie na temat elementów teorii grafów, a następnie na podstawie zdobytej wiedzy wykonywali zadania konkursowe – wszyscy nasi uczniowie zajęli miejsca w pierwszej dwudziestce.  Po niemałym wysiłku intelektualnym wysłuchali ciekawego wykładu kolegi z 12 Gimnazjum im. Jacka Kuronia w Poznaniu na temat czwartego wymiaru.

 Janowi, Kewinowi, Aleksandrze, Laurze i Oliwerowi gratulujemy wyniku oraz życzymy dalszych sukcesów.

Agnieszka Kukla