Szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców zorganizowały z okazji Dnia Muzeów międzyszkolny konkurs plastyczny DO ZOBACZENIA W MUZEUM. Dziękujemy za udział w konkursie, wszystkie prace prezentowały bardzo wysoki poziom.

Decyzją Jury konkursu zwycięstwo przyznano Wojciechowi O. z Katedralnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Poznaniu.