24 lutego 2016 r. w godzinach 17:00 – 19:00 odbędą się konsultacje z rodzicami.

Wychowawcy dyżurować będą w swoich klasach.

Pozostali nauczyciele:

w pokoju nauczycielskim:

Pawlicki Piotr, Sobieraj-Rogowska Danuta, Stróżewska Wioletta, Wojciechowska–Matelska Dorota, Basiewicz-Nicolaides Yvonne, ks. Przybylski Marcin

w sali informatycznej:

Wysocki Adrian, Borowiak Damian, Drozdalski Elżbieta, Jeschke Elżbieta, Judek Zofia, Kukla Agnieszka

w świetlicy:

wychowawcy świetlicy

W związku z nieobecnością podczas konsultacji z rodzicami, nauczyciel chemii Pani Zofia Judek dyżurować będzie 01.03.16 r. w godzinach: 16:00 – 17.00 w sali nr 18.