Kulturowy fenomen Króla Lwa, czyli spór o filozofię hakuna matata jako droga do ocalenia i zatracenia siebie?

To kolejny temat w ramach stałego cyklu spotkań z uczniami ostatnich klas SP i uczniami LO.
W dniu 14.02 klasa ósma SP i 1 LO (po SP) gościły pana dr Łukasza Czajkę.
Dr Łukasz Czajka jest filozofującym historykiem idei, adiunktem w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza (filozofia: specjalność nauczycielska) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (podyplomowe studium psychologii biznesu). W swej pracy naukowej prowadzi badania filozoficznych tropów w dziełach kultury popularnej.