Czcigodny Księże Generale, Drodzy Chrystusowcy

W Dniu 90. rocznicy powołania do istnienia Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców pragniemy wyrazić radość i głęboką wdzięczność za niesienie chrześcijańskiej nadziei rodakom rozsianym na wszystkich kontynentach, często zagubionym w obcym środowisku, bez znajomości języka i jakiegokolwiek wsparcia.

Niesienie Wiary, polskich obyczajów, a przede wszystkim tworzenie środowisk będących wsparciem dla emigrantów wielu już pokoleń wymagało i wymaga odwagi, a także wielu wyrzeczeń, ale tworzy w historii i kulturze najpiękniejsze karty ludzkiej solidarności wynikającej  z wiary, z charakterów  ukształtowanych przez chrześcijaństwo na polskiej ziemi.

Takimi Wychodźcami w pewnym sensie byli też nauczyciele zrzeszeni w „Solidarności”, którzy w stanie wojennym w gościnnym domu Towarzystwa w Poznaniu znaleźli schronienie i szansę rozwoju. W tym dramatycznym czasie przyjął nas śp. Ks. Generał Edward Szymanek, który przez wiele lat był naszym Duszpasterzem.

Dziś Księdzu Edwardowi i wielu Jego Współbraciom oraz obecnemu Generałowi Księdzu Krzysztofowi Olejnikowi z głębi serca dziękujemy, łączymy się w modlitwie dziękczynnej i błagalnej polecając Bożej Opatrzności i Miłosierdziu wszystkich Chrystusowców, po obu stronach czasu.

Szczęść Boże na ciąg dalszy!

Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców