W tym roku przypada 90 rocznica powstania Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Na 8 września 1932 r. datowany jest dekret Założyciela, Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda powołujący zgromadzenie zakonne.

W czwartek 8 września uroczystości rozpoczęły się w domu chrystusowca-seniora w Puszczykowie. Dziękczynną Eucharystię pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Olejnika SChr, przełożonego generalnego, sprawowali najstarsi bracia zgromadzenia. Wieczorem w Domu Głównym w Poznaniu Mszy Świętej przewodniczył abp Stanisław Gądecki, który wygłosił okolicznościową homilię.

Na uroczystość przybyło licznie duchowieństwo diecezjalne i zakonne, w tym przedstawiciele poznańskich instytucji archidiecezjalnych i proboszczowie katedr w Poznaniu i Gnieźnie oraz Chrystusowcy z wielu domów zakonnych          i placówek duszpasterskich w kraju i na świecie, siostry misjonarki, wspólnej pracy i Matki Bożej Miłosierdzia oraz bracia Serca Jezusowego, franciszkanie, jezuici, salezjanie, dominikanie i redemptoryści. Nie zabrakło także przedstawicieli licznych instytucji współpracujących z Chrystusowcami i przyjaciół. Nasze szkoły i Stowarzyszenie reprezentowały pani Stanisława Borowczyk – sekretarz Zarządu oraz pani Barbara Ziółkowska – dyrektor szkół.  Treść życzeń w zał.

Uroczystość zaszczycili także minister Jan Dziedziczak, pełnomocnik Rządu RP ds. Polonii i Polaków Zagranicą oraz przedstawiciele organizacji polonijnych          i zaprzyjaźnionych stowarzyszeń religijnych.

Pod koniec liturgii ks. Krzysztof Olejnik SChr podziękował wszystkim za udział we wspólnym dziękczynieniu i podkreślił zwłaszcza obecność przedstawicieli najstarszych Współbraci, a ponadto w swoim wystąpieniu odwoływał się także do patrymonium Chrystusowców, szczególnie do słów zachęty, które Kardynał Założyciel skierował do tych, którzy podejmowali budowanie nowej wspólnoty, a które były wezwaniem do zawierzenia i ufności Bogu: „A więc rozpoczynamy in nomine Domini. Zaufajmy Bogu! On na pewno […] pomoże”. Warto te słowa zabrać ze sobą na kolejne lata posługiwania i ochoczo nie tylko śpiewać, ale też wcielać w życie słowa hymnu naszego zgromadzenia, który zakończył uroczystą Eucharystię.

Podczas wspólnej agapy głos zabrał minister Dziedziczak, który dziękował za ofiarną posługę Chrystusowców w różnych zakątkach świata oraz przekazał odznaczenie państwowe nadane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego – „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości”. Przemówił również bp Wiesław Lechowicz, który dziękował za pracę na rzecz Polonii świata i za współpracę oraz zapewniając o modlitwie, prosił, by dalej gorliwie spełniali swoje posłannictwo. Po tych okolicznościowych przemówieniach ks. Generał przystąpił do krojenia urodzinowego tortu.