Z wielką dumą publikujemy list naszego absolwenta Przemysława Falaka skierowany do społeczności szkół i Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców.

Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Przemysław Ludwik Falak
73 The Crescent
SO50 9BQ Eastleigh
Hampshire, United Kingdom

 

 

18 stycznia 2018

Szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu

Mińska 32
61-049 Poznań

 

Szanowny Zarządzie KSW, Dyrekcjo, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie,

Pisząc do was niniejszy list chciałbym podzielić się historią i osiągnięciami akademickimi, których podstawy dało mi wykształcenie odebrane w Gimnazjum i Liceum KSW.

Mój pierwszy kontakt ze szkołami które do dziś wspominam ze łzą wzruszenia w oku nastąpił w 2006 roku podczas naboru do nowopowstałego Gimnazjum. Od chwili przekroczenia progów szkoły przy ulicy Mińskiej poczułem się jak w domu i nie omieszkałem podzielić się tym z ówczesną panią Dyrektor, że ta szkoła jest moim drugim domem. Spotkałem się tam z kulturą, życzliwością, wysokim poziomem nauczania, koleżeńskością, które to dały mi fundamenty do budowania przyszłości.

Po ukończeniu Gimnazjum w 2009 roku zostałem przyjęty do Liceum KSW, gdzie mogłem dalej w przyjaznej atmosferze kontynuować naukę i rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, szczególnie w zakresie matematyki, biologii i chemii. Z chwilą ukończenia szkoły i zdania matury w Maju 2012 r. zdecydowałem się na studiowanie Technologii Chemicznej na Politechnice Poznańskiej.

Na uczelni szybko odnalazłem swoje powołanie jako chemik i większość swojego czasu poświęciłem na badania naukowe związane z biologią morską, tworzeniem materiałów kostnych i krystalizacją krzemu. Pracę inżynierską obroniłem z wynikiem bardzo dobrym w Styczniu 2016 roku.

Dalszą karierę naukową kontynuowałem na Uniwersytecie w Southampton (Anglia) gdzie otrzymałem tytuł Magistra Nauk Ścisłych w Dziedzinie Chemii z wyróżnieniem za pracę w dziedzinie krystalizacji i krystalografii. Dalszą pracę zawodową lub naukową zamierzam związać z Uniwersytetami w Wielkiej Brytanii. Będąc na obczyźnie zawsze z wielkim wzruszeniem wspominam szkolne lata, nauczycieli i kolegów.

Kończąc niniejszy list chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, których pomoc, zaangażowanie i serdeczność umożliwiły mi rozwój naukowy, który zwieńczyły ukończone studia zagraniczne, a w szczególności: p. Krystynie Szablak, p. Iwonie Roszkiewicz, p. Annie Lendzioszek, p. Danucie Jakuć, p. Elżbiecie Drozdalski, p. Marzenie Modrowskiej, p. Małgorzacie Grzelak, p. Hannie Gulczyńskiej, p. Izabeli Wójcik, p. Witoldowi Olkiewiczowi i innym.

Drodzy Uczniowie, przed wami wybór drogi zawodowej. Nie zawsze jest to droga łatwa, często pojawiają się wątpliwości, czy strach przed podjęciem ważnej decyzji. Jest to zrozumiałe, jednakże nigdy nie pozwólcie by rozterki zniweczyły wasze plany i nigdy nie rezygnujcie z marzeń, ponieważ wytrwałość zawsze zostanie nagrodzona. Za św. Janem Pawłem II powtarzajcie „Nie lękajcie się (..)” – zawsze miejcie serca i umysły otwarte na światło Ducha Św. i módlcie się do bł. Natalii. Wierzcie mi – nie byłoby możliwe osiągnięcie tego wszystkiego bez jej wstawiennictwa.


Wdzięczny Uczeń,

Master of Science in Chemistry,

Inżynier Technologii Chemicznej

Absolwent Szkół KSW