27 lutego 2019 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XI Międzyszkolnym Konkursie o tytuł Mistrza Ortografii dla uczniów klas III-VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum, który organizowany został przez Zespół Szkół Sióstr Zmartwychwstanek w Poznaniu. Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawowali m.in. Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej w Poznaniu oraz Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Reprezentacja szkół KSW wypadła bardzo dobrze – nasi uczniowie zostali nagrodzeni w każdej z trzech kategorii. Wśród uczniów klas trzecich SP Dyplom Wicemistrza Ortografii otrzymał Jeremi Zwierzycki, wśród zawodników z klas IV-VI szkół podstawowych – również tytuł Wicemistrza Ortografii wywalczył Mieszko Zwierzycki, zaś bezkonkurencyjną zwyciężczynią najstarszej kategorii (uczniowie klas VII-VIII SP oraz klas III gimnazjum) została Laura Maciejewska, która do domu wróciła z tytułem Mistrza Ortografii.

Warto zauważyć, że dwoje naszych uczniów zajęło wysokie lokaty pomimo tego, iż w swoich grupach wiekowych byli najmłodsi. Laureatów przygotowały Panie: Magdalena Ciabach oraz Anna Komendzińska.