11 listopada- to data upamiętniająca odzyskanie przez naszą Ojczyznę niepodległości, po 123 latach wymazania jej przez zaborców z map. Jednak duch polskości przetrwał w ludziach, nie poddał się rusyfikacji ani germanizacji.
Dzisiaj nasza szkoła wzięła udział w corocznej akcji śpiewania hymnu państwowego. Punktualnie o 11.11 wykonaliśmy wspólnie pełną wersję Mazurka Dąbrowskiego.
Prowadzący Jan Ungeheuer naświetlił zebranym krótki rys historyczny oraz odniósł się do bieżących zagrożeń naszej niepodległości.
Pani Dyrektor Barbara Ziółkowska parokrotnie omówiła ważne zagadnienia historyczne oraz obecną sytuację w Europie.
W podobnym tonie wypowiedział się również pan Mieczysław Karczyński.
Miłym akcentem była wiadomość, że po raz kolejny uczeń z LO Adam Strojny otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów. To wybitne wyróżnienie podkreśla zasługi naszego ucznia.
Na koniec zaśpiewaliśmy wspólnie trzy pieśni, które w szczególny sposób związane są z rocznicą Odzyskania Niepodległości:
Piechotę, Legiony oraz Przybyli ułani pod okienko. W tej ostatniej bardzo aktywni byli uczniowie klas 4 i 5. Wielkie brawa!