Nauczanie kard. Hlonda na Wielki Post. Wykład ks dra Pawła Jasiny SChr dla uczniów liceum, rodziców i mieszkańców Osiedla Warszawskiego.