Poznań, 15.09.2017 r.

Szanowni Państwo!
Drodzy Rodzice i Nauczyciele!

Chciałabym uprzejmie poprosić o rozważenie Państwa udziału w organizowanym przeze mnie w szkole, autorskim projekcie o nieprzypadkowo prowokacyjnym tytule: Nie czytam lektur. Jednym z jego obszarów i celów jednocześnie jest realna, zauważalna zmiana w kulturze czytelnictwa w naszej szkole. Mówiąc krótko: potrzebujemy dobrych, wartościowych, ale też współczesnych młodym ludziom książek. Chciałabym zadbać o podniesienie poziomu czytelnictwa w szkole, stworzenie dzieciom możliwości rozwijania się poprzez czytanie i „odświeżyć” szkolny księgozbiór.

Być może w Państwa domach znajdują się podwójne egzemplarze książek lubianych przez dzieci i młodzież lub pozycje już przeczytane, które można polecić innym. Może chcieliby Państwo tylko wskazać jakieś tytuły powieści, po które dzieci chętnie sięgają, o tematyce dla nich aktualnej – takie głosy też z radością przyjmę. Jeśli zechcieliby Państwo podarować własną/e książkę/i szkole, a może nawet zakupić i sprezentować nam książkę nową, bylibyśmy bardzo wdzięczni. Książki można składać u mnie codziennie w sali 22 (I piętro).

Z wyrazami szacunku i podziękowaniami za wszelką pomoc,

Anna Komendzińska