15 września 2017 roku po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji Sprzątanie Świata – Poznań 2017. Tegoroczna zbiórka przebiegła pod hasłem „NIE MA ŚMIECI – SĄ SUROWCE”.

Głównym celem akcji było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz poczucia odpowiedzialności za stan utrzymania przestrzeni publicznej miasta.

120 wolontariuszy zaopatrzonych w jednorazowe rękawice i worki na śmieci ruszyło pozytywnie zmotywowanych szczytnym celem w wyznaczony teren na pomoc środowisku.

Oddział przedszkolny oraz klasy I-III sprzątały teren szkoły, w tym plac zabaw, boisko trawiaste, boiska szkolne, oraz teren zieleni wokół szkoły.

Klasy IV i V zajęły się ścieżką w pobliskim lesie równoległą do ulicy Czekalskiej, klasa VI objęła teren polany leśnej, natomiast II i III gimnazjum wysprzątała ścieżkę leśną za mostkiem w stronę Malty.

Dzięki słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo sprawnie i pomyślnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Najwięcej odpadów było w postaci butelek plastikowych, różnego rodzaju torebek foliowych, puszek aluminiowych i szkła, co stanowi bardzo duże zagrożenie dla lasów.

Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji mają nadzieję, że ich praca nie pójdzie na marne i z jeszcze większą dokładnością będą dbali o nasze wspólne środowisko.

 

Opracowali:

Lucyna Cebula i Mateusz Kowal