Dnia 18 września 2017 roku przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w uroczystościach imieninowych Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Uroczystości patronalne, ku czci św. Stanisława Kostki, rozpoczęły się Mszą św. w katedrze poznańskiej, po której nastąpiło spotkanie Księdza Arcybiskupa z licznie zgromadzonymi wiernymi w Seminarium Duchownym. Obecni byli także przedstawiciele Zarządu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, którzy w imieniu całej społeczności KSW złożyli na ręce Księdza Arcybiskupa życzenia. Wydarzenie to uświetnili chórzyści naszej szkoły pod opieką pana Piotra Pawlickiego, którzy do imieninowych życzeń dołączyli muzyczny utwór.