Nauczanie, a ogólniej wychowanie, jest wyrazem miłości Chrystusa i pierwszym z dzieł miłosierdzia duchowego, należących do zadań Kościoła
Benedykt XVI

20 sierpnia, podczas tegorocznych wakacji, Pani Dyrektor mgr Barbara Ziółkowska uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Katolickich na Jasnej Górze. Myśl przewodnia, cytat z nauczania Benedykta XVI, był inspiracją dyskusji nad tematami zaprezentowanymi przez prelegentów.

  • Refleksja na temat roli szkoły, w szczególności katolickiej, w wychowaniu,
    prof. dr hab inż. Jan Duda, AGH Kraków.
  • Edukacja służy rodzinie. Zagadnienia dotyczące praktyki służby rodzicom uczniów, Paweł Głowacki i Andrzej Kowalski z Gimnazjum Przymierza Rodzin w Warszawie.
  • Nauczanie domowe. Dlaczego? Podstawa prawna; obowiązki szkoły odpowiedzialnej,
    Mariusz Dzieciątko, Warszawa.
  • Wychowanie chrześcijańskie. Wyzwania dla katechezy szkolnej; katecheza w nauczaniu domowym, ks. dr Marek Studenski, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Bielsko-Żywieckiej.