Rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej jest dla dziecka stosunkowo trudnym okresem. Z jednej strony podejmuje ono naukę w szkole i uczy się funkcjonować w dwóch nowych systemach jakimi są szkoła i grupa rówieśnicza.

Z drugiej  strony nabywa wiele nowych kompetencji, rozwija swoją samodzielność, uczy się współdziałania w grupie, poznaje nowe normy społeczne i zawiera pierwsze przyjaźnie.

Jednak szkolna rzeczywistość to nie tylko dni przepełnione nauką, kartkówkami, sprawdzianami, czy odpytywaniem. To także wycieczki, akademie, apele i różne uroczystości szkolne.

Jedna z nich miała miejsce w naszej szkole 14 października.  Dla pierwszaków to najdostojniejszy i najbardziej radosny dzień wśród wszystkich innych dni roku szkolnego.

Cóż bardziej może cieszyć niż przyjęcie do braci uczniowskiej ?

 Co prawda nie od razu zostaje się uczniem, ale po blisko dwóch miesiącach adaptacji w nowym środowisku i wdrażaniu do codziennych obowiązków, pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali włączeni do grona pełnoprawnych uczniów. Zdając swój pierwszy szkolny egzamin  zostali pasowani na uczniów.

Do uroczystości ślubowania uczniowie przygotowywali się od początku roku szkolnego. Uczyli się piosenek, wierszy, układów tanecznych. Poznawali prawa i obowiązki ucznia.

Uroczystość  odbyła się w holu szkoły, który na ten dzień przybrał specjalny, uroczysty, odświętny wygląd. Pierwszaki przybyły do szkoły w strojach galowych. Towarzyszyli im ich  rodzice i rodzeństwo.

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, szczęśliwi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci swoją rolą, przystąpili do zaprezentowania swojej wiedzy i swoich umiejętności. Mimo tremy wszystko wypadło wspaniale.

Dyrektor szkoły, pani mgr Barbara Ziółkowska skierowała do uczniów ciepłe słowa, witając ich wśród społeczności uczniowskiej.

Przedstawiciel ZO KSW w Poznaniu, pan Eugeniusz Jarosik wyznał, że był pod wrażeniem tego, że uczniowie w tak krótkim czasie potrafili  przygotować tak przebogaty program.

Kulminacyjnym, doniosłym punktem tego wydarzenia było uroczyste ślubowanie. Wzbudziło ono wiele emocji.

„Ślubuję uroczyście!

Będę się starał  być dobrym i uczciwym.

Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły.

Będę szanował swoich przełożonych, rodziców i nauczycieli.

Będę uczył się tego co piękne, mądre i dobre.

Będę kochał swoją Ojczyznę.”

Po ślubowaniu Pani dyrektor dokonała aktu Pasowania, wychowawczyni klasy wręczyła każdemu uczniowi dyplom przyjęcia ucznia w poczet społeczności naszej szkoły, po czym pierwszoklasiści paluszkiem odciśniętym na specjalnym dokumencie przypieczętowali przynależność do braci uczniowskiej.

Rodzice  przygotowali dla swych pociech „rożki obfitości”.

Starsi uczniowie z klasy II przygotowali wraz ze swoją wychowawczynią – panią Anią Błochowską, przepiękną, powitalną laurkę. Zostanie ona wyeksponowana w centralnym miejscu sali lekcyjnej pierwszaków.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy dotrzymania przyrzeczeń wypowiedzianych w trakcie ślubowania i tego, aby szkoła była dla nich bezpiecznym miejscem zdobywania wiedzy, miejscem radości, przygody, nowych przyjaźni oraz miejscem sukcesów dydaktycznych.

Kochani,  niech każdy dzień w nowej szkole dostarcza Wam wspaniałych przygód z nauką oraz radosnych chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek, nauczycieli i pracowników szkoły.