Uczniowie klas 4 – 6 w lutym mieli okazję wziąć udział w szkoleniu pierwszej pomocy organizowanym przez panią Annę Najderek. Podczas zajęć mogli porozmawiać o zasadach udzielania pierwszej pomocy, o dobrych praktykach z tym związanych, a także sami mogli spróbować resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomie. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w ćwiczeniach zadanych przez prowadzącą i uważnie słuchali rad. Od teraz każdy z nich już wie, jak udzielić pierwszej pomocy w sytuacji zagrażającej życiu bądź zdrowiu.

Agnieszka Kukla