26.09.2017 r. w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzono je kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci zaprezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie za okazaniem legitymacji szkolnej. W głosowaniu wzięły udział 53 uczniów Szkoły Podstawowej oraz 24 uczniów Publicznego Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Poznaniu. Każdy wyborca mógł oddać tylko jeden głos na wybranego przez siebie kandydata.

Komisja wyborcza w składzie:

Dominika Sosnowska, Alicja Klessa, Zuzanna Kozłowska, Marcin Strzelecki czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Nadzór nad przebiegiem wyborów sprawowały ponadto tegoroczne opiekunki Samorządu Uczniowskiego:

w Szkole Podstawowej: Pani Lucyna Cebula

w Publicznym Gimnazjum: Pani Anna Komendzińska

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu Szkoły Podstawowej weszły osoby o największej liczbie głosów i będą pełnić następujące funkcje:

MAŁGORZATA STANISŁAWSKA, klasa VI – 26,5% głosów – PRZEWODNICZĄCA

ALEKSANDRA IWANOWSKA, klasa VI – 15% głosów – I ZASTĘPCA

MAJA FOTEREK, klasa II – 13,2% głosów – II ZASTĘPCA

LAURA MACIEJEWSKA, klasa VI – 13,2% głosów – SKARBNIK


Samorząd Uczniowski w Publicznym Gimnazjum będą reprezentować następujące osoby:

LAURA MAZUR klasa III – 37,5% głosów – PRZEWODNICZĄCA

ANTONI WALKOWIAK – klasa II – 33,3% głosów – I ZASTĘPCA

GABRIELA KOWALSKA – klasa III – 25% głosów – SKARBNIK

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a do współpracy z Samorządem zapraszamy wszystkich uczniów z wszystkich klas!