21 września 2018 roku po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji Sprzątanie Świata – Poznań 2018. Tegoroczna zbiórka przebiegła pod hasłem „AKCJA – SEGREGACJA”.

Głównym celem akcji było budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz poczucia odpowiedzialności za stan utrzymania przestrzeni publicznej miasta.

Skala wytwarzanych każdego dnia odpadów jest ogromna, a cześć z nich w dalszym ciągu trafia w miejsca do tego nieprzeznaczone. Każdy wolontariusz akcji to wyraz troski o stan utrzymania naszego miasta w czystości.

110 wolontariuszy zaopatrzonych w jednorazowe rękawice i worki na śmieci ruszyło pozytywnie zmotywowanych szczytnym celem w wyznaczony teren na pomoc środowisku.

Oddział przedszkolny oraz klasy I-III sprzątały teren szkoły, w tym plac zabaw, boisko trawiaste, boiska szkolne, oraz teren zieleni wokół szkoły.

Klasy IV i V zajęły się ścieżką w pobliskim lesie równoległą do ulicy Czekalskiej, klasa VI objęła teren polany leśnej, natomiast III gimnazjum wysprzątała ścieżkę leśną za mostkiem w stronę Malty.

Dzięki słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo sprawnie i pomyślnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Najwięcej odpadów było w postaci butelek plastikowych, różnego rodzaju torebek foliowych, puszek aluminiowych i szkła, co stanowi bardzo duże zagrożenie dla lasów.

Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji mają nadzieję, że ich praca nie pójdzie na marne i z jeszcze większą dokładnością będą dbali o nasze wspólne środowisko.