Projekt realizowany przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

PROJEKT EDUKACYJNY „JEMY ZDROWO I KOLOROWO”

We współczesnym świecie istnieje wiele zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka. Środowisko naturalne zostało zanieczyszczone, a co za tym idzie żywność jest często niezdrowa, modyfikowana, zawierająca dużo trujących składników.

Ważne jest, aby już od najmłodszych lat uczyć w szkole dzieci zasad zdrowego odżywiania się. Należy wyrabiać nawyki spożywania 5 posiłków dziennie, higienicznego spożywania pokarmów, wskazywać na znaczenie, występowanie i rolę witamin oraz innych składników odżywczych potrzebnych do życia. Niniejszy projekt edukacyjny został przygotowany dla uczniów klas I-III, aby pokazać im zalety świadomego, zdrowego odżywiania się.

Celem głównym projektu jest wzbogacanie wiedzy uczniów o właściwym odżywianiu. Realizowanie projektu stwarza możliwość realizacji ścieżki prozdrowotnej, a także oddziaływań wychowawczych. Na zrealizowanie projektu przewidziany jest cały rok szkolny.

Tematyka poruszane podczas zajęć dotyczy tematów: „Co jemy, by zachować zdrowie?”, „Zamień słodycze na owoce”, „Chrońmy nasze zdrowie”, „Sporządzamy zdrowe potrawy”, „Od ziarenka do bochenka”, „ Piję mleko”.

W ramach projektu uczniowie pracują na zajęciach a także mają możliwość uczestniczenia w „zdrowych lekcjach”, które przeprowadza pani dietetyk Anna Pacholak.

Ewaluacja jest prowadzona na bieżąco. Opiera się na obserwacji zaangażowania uczniów podczas zajęć a także samodzielności i umiejętności współpracy.

10.11.2015
Malwina Wolszczak


zdrowe zywienie

W dniu 5 listopada został otwarty projekt edukacyjny „Jemy zdrowo i kolorowo”. W ramach realizacji projektu odbywają się „zdrowe lekcje” z udziałem uczniów klas I-III prowadzone przez panią dietetyk Annę Pacholak. Celem spotkań jest wzbogacanie wiedzy uczniów o właściwym odżywianiu, określanie potrzeb pokarmowych ludzi, kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania, a także nauczenie praktycznego zastosowania piramidy zdrowego żywienia. Poza dużą dawką ciekawych informacji na temat różnych produktów spożywczych i korzyści płynących z ich spożywania, dzieci mają okazję degustacji czegoś zdrowego i pysznego
Spotkaniom przyświeca hasło: „Najważniejsza dla zdrowia jest…. woda!”