Spotkanie ze sztuką pt. „Taniec współczesny i plastyka, co do tańca przenika”, otworzyło cykl spotkań z różnymi formami sztuki. Spotkania te pełnią rolę artystyczną oraz edukacyjną. Interaktywny charakter spotkań sprawia, że dzieci mają szansę być zarówno odbiorcą sztuki, jak i jej twórcą.

Świat sztuki to również świat tańca – uczestniczyliśmy w wyjątkowym spotkaniu z tańcem współczesnym. Jednym z popularnych aktualnie nurtów tanecznych, podkreślających w sztuce znaczenie ekologii, jest taniec z wykorzystaniem rozmaitych tworzyw. Wraz z gośćmi zatańczył dla nas papier, folia, giętkie powierzchnie lustrzane i inne materiały, które wprawione w ruch, stworzyły niecodzienne taneczno-plastyczne widowisko.

Malwina Wolszczak