W minionym tygodniu obchodziliśmy w naszej szkole tydzień zanikających zawodów .

W związku z tym wszystkie klasy przedstawiły prezentacje wylosowanych wcześniej przez siebie profesji. Każda drużyna miała za zadanie przybliżyć innym konkretny fach, tj. zegarmistrza, kowala, zduna, kaletnika, garncarza, bednarza, szewca, druciarza i pucybuta.

Uczniowie udekorowali drzwi sal lekcyjnych, zrobili gazetkę opisującą wylosowane wcześniej zawody i przynieśli do szkoły ciekawe rekwizyty. Nie zabrakło skórzanych butów, zegarów, kafli, a także podków i drewnianych beczek. Wykonali też własnoręcznie dzieła takie,  jak ceramika, piec kowala czy piec kaflowy. Pogłębiło to zarówno wiedzę na temat zawodów, które dzisiaj spotyka się rzadko lub wcale, jak i zintegrowało uczniów podczas dekorowania sal. Młodzież i dzieci dowiedzieli się także wiele na temat specyfiki pracy w minionych czasach oraz doboru narzędzi pomocnych w pracy. Niektóre klasy wyszukały w Internecie adresy wybranych pracowni, które są rzadkością, ale nadal można je znaleźć na terenie miasta Poznania.