Poczet sztandarowy reprezentujący Szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Poznaniu wziął udział 1 września 2016 roku w Wojewódzkich Uroczystościach Uczczenia Ofiar w 77 Rocznicę Napaści Niemiec na Polskę. Było to wydarzenie pełne wspomnień dramatycznych wydarzeń sprzed lat, tragedii II wojny światowej oraz jej następstw. Obchody rozpoczęła Msza Święta w kościele św. Józefa przy ulicy Działowej, a po niej odbyły się uroczystości pod Pomnikiem Armii Poznań przy ulicy ks. J. Poniatowskiego zakończone apelem pamięci i złożeniem kwiatów. Pamięć tamtych dni to dla naszych uczniów patriotyczny obowiązek i swoista lekcja historii…

Wioletta Stróżewska