22 listopada 2021 r. w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu odbyła się uroczystość nadania imienia Publicznemu Liceum Ogólnokształcącemu KSW im. Kardynała Augusta Hlonda.

Chociaż Covid skutecznie blokował nam wcześniejsze terminy, to cieszyliśmy się, że uroczystość doczekała się realizacji. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, której przewodniczył Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztof Olejnik. W dalszej części uroczystości głos zabrał ks. Generał, który podkreślił, że mamy teraz wspaniałego orędownika w niebie i że taki Patron, to duże zobowiązanie. Następnie głos zabrali przybyli na uroczystość goście m.in. delegat abpa Stanisława Gądeckiego – ks. Piotr Małecki, przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – Dorota Śliwińska, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie – Aleksandra Tabaczyńska i przedstawiciel Rodziców, który złożył podziękowania Chrystusowcom, Dyrekcji i pracownikom. Odczytano także list wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego. W poniedziałkowym wydarzeniu wzięli udział księża Chrystusowcy, proboszcz parafii pw. Chrystusa Odkupiciela ks. Tomasz Buliński, zaproszeni goście, przedstawiciele nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

W swoim przemówieniu Pani Dyrektor Barbara Ziółkowska nawiązała do początków współpracy z Chrystusowcami, do roku 1981 i podkreśliła jej ważność dla członków Stowarzyszenia. Zaowocowała ona wieloma inicjatywami podejmowanymi później mi. in. otwarciem szkół. Ówczesne środowisko widziało potrzebę zreformowania szkolnictwa po 89 roku, jednak nie wszystkie propozycje reform oświaty były do przyjęcia. Pomysł, by kolejnym patronem nowej szkoły został kard. Augusta Hlonda zrodził się w Domu Chrystusowców w czasie, gdy powstanie szkoły wydawało się bardzo odległe. „Kard. August Hlond zawsze ujmował nas sposobem myślenia w prawdzie o Bogu, ojczyźnie, człowieku, rodzinie, historii, kulturze, wychowaniu – tworzy bardzo przekonującą całość. Wskazuje drogę trudną, ale twórczą i jednak radosną. Bo w prawdzie”. Podkreślała Pani Dyrektor. Szacunek i podziw wyzwala też nie tylko mądrość Kardynała, ale również jego odwaga w trudnych sytuacjach, energia i prawość. Po przemówieniu został wręczony dokument nadania imienia oraz obraz Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda pani dyrektor Barbarze Ziółkowskiej. Tego dnia wykład okolicznościowy pt. Młodzież i rodzina źrenicą oka kard. Augusta Hlonda wygłosił wicepostulator w procesie beatyfikacyjnym ks. dr Bogusław Kozioł. Postać kardynała i jego dzieło przybliża od początku istnienia szkoły, całemu środowisku ks. dr Paweł Jasina.

Uroczystość zakończyła część artystyczna przygotowana przez zarząd, rodziców, nauczycieli, uczniów i kleryków z seminarium Chrystusowców.

Na ręce Przełożonego Generalnego ks. Krzysztofa Olejnika składamy podziękowania wszystkim księżom Chrystusowcom za wieloletnie wspieranie naszych szkół i gościnę.

Relacja filmowa z Uroczystości Nadania Imienia Publicznemu Liceum Ogólnokształcącemu KSW im. Kardynała Augusta Hlonda

Fotorelacja: