SŁONECZNYCH I RADOSNYCH WAKACJI…
UCZNIOM, NAUCZYCIELOM
I WSZYSTKIM PRACOWNIKOM NASZEJ SZKOŁY

ŻYCZY

DYREKCJA I ZARZĄD KSW