Z dumą informujemy, że uczennica naszego gimnazjum, Weronika Murawka została stypendystką Fundacji Ojca Honoriusza Kowalczyka. Życie O. Honoriusza i Jego służba stały się inspiracją do założenia przez Klasztor OO. Dominikanów w Poznaniu fundacji Jego Imienia. Celem Fundacji jest wspieranie misji Zakonu Dominikanów oraz prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej i edukacyjnej w duchu dominikańskiego posłannictwa.  Od 2005 roku, z inicjatywy tragicznie zmarłej Wilmy Meller, uczennicy Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu ustanowiono stypendium dla uczniów gimnazjum i szkoły średniej. Celem stypendium jest wspieranie uczniów zdolnych i wykazujących się nienagannym zachowaniem. Fundusz tworzy się z wpłat osób, rozumiejących potrzebę solidarności społecznej w kształceniu młodzieży. Bardzo cenimy sobie wyżej opisany obszar działalności Fundacji, ponieważ jest on świadectwem żywej wrażliwości społecznej, o którą w swojej pracy duszpasterskiej tak troszczył się Ojciec Honoriusz. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w sali DA Dominikanów. Pani  Stanisława Borowczyk – Prezes Fundacji od wielu lat zabiega o to,  by to wspaniałe, szlachetne dzieło było kontynuowane.