Temat: Jezus Drogą, Prawdą i Życiem.

Koordynacja: ks. Marcin Przybylski.

Wychowawcy każdego dnia zobowiązani są do sprawdzania obecności uczniów.

Poniedziałek 6 marca 2017 r. – „Jezus Drogą”

godz. 7.30 – zbiórka w szkole, sprawdzenie obecności, przejście pod opieką wychowawców do kościoła

godz. 8:00 – 9:00– nauka rekolekcyjna

godz. 9:00 – 11.30 – powrót do szkoły, zajęcia z wychowawcami.

Opieka nad uczniami:

Kl. I – p. Ewa Radolak

Kl. II – p. Anna Komendzińska

Kl. III – p. Mateusz Tomczak

Dodatkowo opiekę nad uczniami w drodze do i z  kościoła oraz  w kościele  sprawują nauczyciele: p. Elżbieta Jeschke, p. Ewa Dojaś-Łukomska, p. B. Szymański.

 

Wtorek 7 marca 2017 r. – „Jezus Prawdą”

godz. 7.30 – zbiórka w szkole, sprawdzenie obecności, przejście pod opieką wychowawców do kościoła

godz. 8:00 – 9:00– nauka rekolekcyjna

godz. 9:00 – 11.30 – powrót do szkoły, zajęcia z wychowawcami.

Opieka nad uczniami:

Kl. I – p. Ewa Radolak

Kl. II – p. Anna Komendzińska

Kl. III – p. Wioletta Stróżewska

Dodatkowo opiekę nad uczniami w drodze do i z  kościoła oraz  w kościele  sprawują nauczyciele: p. Ewa Dojaś-Łukomska, p. B. Szymański.

Środa 8 marca 2017 r. – „Jezus Życiem”

godz. 8.00  – zbiórka w szkole, sprawdzenie obecności, przejście pod opieką wychowawców do kościoła.

godz. 9.00 – okazja do Sakramentu Pokuty

godz. 10.00 – wspólna Eucharystia

godz. 11.00 – 11.15 – powrót do szkoły,  zakończenie dnia.

Opieka nad uczniami:

Kl. I – p. Ewa Radolak

Kl. II – p. Anna Komendzińska

Kl. III – p. Wioletta Stróżewska

Dodatkowo opiekę nad uczniami w drodze do i z  kościoła oraz  w kościele  sprawują nauczyciele: p. Wenancjusz Ślusarczyk, Mateusz Tomczak.