Temat: Jezus Drogą, Prawdą i Życiem.

Koordynacja: p. Danuta Sobieraj-Rogowska.

Wychowawcy każdego dnia zobowiązani są do sprawdzania obecności uczniów.

Poniedziałek 6 marca 2017 r. – „Jezus Drogą”

Klasy I – III

godz. 8:00 – zajęcia z wychowawcami

godz. 10:15 – przejście do kościoła pod opieką wychowawców.

godz. 10:45 – 11:30– nauka rekolekcyjna

godz. 11:30 – 11.45 – powrót do szkoły, zakończenie dnia.

Opieka nad uczniami:

Kl. I – p. Magdalena Ciabach

Kl. II – p. Anna Błachowska

Kl. III – p. Malwina Wolszczak

Klasy IV– VI

godz. 8:00 – zajęcia z wychowawcami, przejście pod opieką wychowawców do kościoła

godz. 9:15 – 10:15– nauka rekolekcyjna

godz. 10:15 – 11.45 – powrót do szkoły, zajęcia z wychowawcami.

Opieka nad uczniami:

Kl. IV – p. Agnieszka Kukla

Kl. V – p. Patrycja Zboralska-Staszak

Kl. VI – p. Piotr Kwiatkowski

Wtorek 7 marca 2017 r. – „Jezus Prawdą”

Klasy I – III

godz. 8:00 – zajęcia z wychowawcami

godz. 10:15 – przejście do kościoła pod opieką wychowawców

godz. 10:45 – 11:30– nauka rekolekcyjna

godz. 11:30 – 11.45 – powrót do szkoły, zakończenie dnia.

Opieka nad uczniami:

Kl. I – p. Magdalena Ciabach

Kl. II – p. Anna Błachowska

Kl. III – p. Malwina Wolszczak

Dodatkowo opiekę nad uczniami w drodze do i z  kościoła oraz  w kościele  sprawuje p. Alicja Sztompka.

Klasy IV– VI

godz. 8:00 – zajęcia z wychowawcami, przejście pod opieką wychowawców do kościoła

godz. 9:15 – 10:15– nauka rekolekcyjna

godz. 10:15 – 11:.45 – powrót do szkoły, zajęcia z wychowawcami.

Opieka nad uczniami:

Kl. IV – p. Agnieszka Kukla

Kl. V – p. Patrycja Zboralska-Staszak

Kl. VI – p. Elżbieta Drozdalski

Dodatkowo opiekę nad uczniami w drodze do i z  kościoła oraz  w kościele  sprawują nauczyciele: p. Danuta Kisiel, p. Piotr Pawlicki.

Środa 8 marca 2017 r. – „Jezus Życiem”

Klasy I – III

godz. 8:00 – zajęcia z wychowawcami

godz. 9:30 – przejście do kościoła pod opieką wychowawców

godz. 10.00 – Wspólna Eucharystia

godz. 11.00 – 11.30 – powrót do szkoły,  zakończenie dnia.

Opieka nad uczniami:

Kl. I – p. Magdalena Ciabach

Kl. II – p. Anna Błachowska

Kl. III – p. Malwina Wolszczak

Dodatkowo opiekę nad uczniami w drodze do i z  kościoła oraz  w kościele  sprawuje p. Alicja Sztompka.

Klasy IV– VI

godz. 8.00  – zbiórka w szkole, sprawdzenie obecności, przejście pod opieką wychowawców do kościoła.

godz. 9.00 – okazja do Sakramentu Pokuty

godz. 10.00 – wspólna Eucharystia

godz. 11.00 – 11.30 – powrót do szkoły,  zakończenie dnia.

Opieka nad uczniami:

Kl. IV – p. Agnieszka Kukla

Kl. V – p. Patrycja Zboralska-Staszak

Kl. VI – p. Piotr Kwiatkowski

Dodatkowo opiekę nad uczniami w drodze do i z  kościoła oraz  w kościele  sprawują nauczyciele: p. Piotr Pawlicki, p. Danuta Kisiel.


W trakcie rekolekcji świetlica funkcjonuje bez zmian.