27.09.2019 r. przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzono je kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci zaprezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie za okazaniem legitymacji szkolnej. W głosowaniu wzięło udział 74 uczniów Szkoły Podstawowej oraz 36 uczniów Publicznego Liceum Ogólnokształcącego KSW w Poznaniu. Każdy wyborca mógł oddać tylko jeden głos na wybranego przez siebie kandydata. Komisja wyborcza czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Nadzór nad przebiegiem wyborów sprawowała opiekunka Samorządu Uczniowskiego Pani Lucyna.

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu Szkoły Podstawowej weszły osoby o największej liczbie głosów i będą pełnić następujące funkcje:

 

PRZEWODNICZĄCY         Gracja Lemiesz, klasa VIII

ZASTĘPCA                           Wiktoria Garstka, klasa VI

SEKRETARZ                        Małgorzata Stanisławska, klasa VIII

 

 

Samorząd Uczniowski w Publicznego Liceum Ogólnokształcącego reprezentować będą:

 

PRZEWODNICZĄCY         Filip Dłubała, klasa I

ZASTĘPCA                           Jan Gmurczyk, klasa I

SEKRETARZ                        Martyna Witkowska, klasa I

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a do współpracy z samorządem zapraszamy wszystkich chętnych!