1.10.2018 r. zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy.
Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie za okazaniem legitymacji szkolnej.

Komisja wyborcza w składzie: Maurycy Sz. Mikołaj N. oraz Miłosz Z., czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania.
Nauczycielami nadzorującymi działalność Samorządu Uczniowskiego jest Lucyna Cebula oraz Anna Komendzińska.