Każdy chrześcijanin jest zaproszony do udziału w wielkiej pielgrzymce, którą jest całe jego życie. W niej szczególną rolę odgrywają małe pielgrzymowania i sanktuaria jako miejsca, które wybrał sam Bóg, by postawić wśród nas swój „namiot”  „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (j 1,14) i przez to umożliwić człowiekowi bardziej bezpośrednie spotkanie z Nim. Sanktuarium, do którego przychodzą wierni staje się „namiotem spotkania” (wj 40, 34-35), miejscem w którym człowiek może spotkać się z Bogiem. Sanktuarium jest zatem widzialnym znakiem niewidzialnego Boga poprzez, który Pan chce okazać łaskę swoim wiernym. Z tym przesłaniem zapraszam do zapoznania się z programem wycieczki zorganizowanej przez wychowawcę klasy V, mgr inż. Marię Karczyńską, która odbyła się 13.X. 2017 r.

Program klasowej wycieczki do zgromadzenia sióstr Karmelitanek Bosych w Poznaniu i zwiedzanie Wzgórza św. Wojciecha.

9:30 – zbiórka w holu szkoły

9:45 – przejście na przystanek tramwajowy

10:00 – spotkanie z przewodnikiem – panem Hubertem Kubicą, który oprowadził uczniów klasy V i opowiedział o ważnych obiektach architektury i sztuki znajdujących się na Wzgórzu Świętego Wojciecha. Uczestnicy mieli okazję poznać historię oraz uczestniczyć w żywej lekcji o bohaterach naszego regionu i obiektach architektury sakralnej miasta Poznania. Pan Hubert Kubica w sposób ciekawy dostosowując swoją wiedzę do możliwości poznawczych uczestników przeprowadził konkurs wiedzy. W ramach zajęć w plenerze uczniowie mieli okazję zadawać pytania naszemu przewodnikowi i usłyszeć o:

  • bohaterach Powstania wielkopolskiego ( zwiedzanie Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan).
  • bohaterach Drugiej wojny światowej ( Pomnik Armii Poznań)
  • Patronce Szkoły (sztuka witrażu – zabytkowy witraż bł. Natalii Tułasiewicz w kościele pw. Św. Wojciecha).
  • Sanktuarium św. Józefa, wzgórzu i kościele św. Wojciecha oraz Krypcie Zasłużonych, którą mieli okazję zwiedzać.

11:15 – przejście ze wzgórza św. Wojciecha do zakonu Karmelitanek Bosych oraz poznanie historii i misji karmelu Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu. Przybliżenie dzieciom  herbu zakonu i słów proroka Eliasza. Wręczenie siostrom różańców wykonanych przez uczniów oraz złożenie intencji zapisanych na kartkach. Przybliżenie  uczestnikom wycieczki postaci św. Teresy Wielkiej – hiszpańskiej mistyczki i teologa życia duchowego. Wspólna modlitwa w klasztornej kaplicy.

12:00 – modlitwa Anioł Pański

12:10 – przejście pod Pomnik Armii Poznań i na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan na grób gen. Stanisława Taczaka.

12:30 powrót do szkoły.

13:00 zakończenie wycieczki.