Cel wycieczki:

Poznanie oraz wzbogacenie szacunku i miłości do swojego miasta. Poznanie perły baroku – Poznańskiej Fary.

Założenia wycieczki:

Głównym założeniem wycieczki jest przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy na temat miasta, które zamieszkują. Zapoznanie się z jego historią, położeniem geograficznym. Poznanie charakterystycznych zabytków w Farze oraz historii i folkloru miasta a także ważnych osób ze świata kultury i sztuki tworzących historię Poznania. W wycieczce ujęto działania edukacyjne dostosowane do wieku dzieci i ich możliwości poznawczych oraz połączono wycieczkę z poczęstunkiem w restauracji i klasowymi mikołajkami.

Czas wycieczki:

4 godziny

Godzina wyjścia:

11:30

Powrót: 

15:30.


Wycieczka rozpoczęła się 8 XII 2017 od wspólnego zdjęcia na Starym Rynku. Uczniowie wraz z rodzicami panią  Izabelą Zając oraz Anną Grabowską i wychowawczynią panią Marią Linkowską udali się na uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny do kościoła farnego. Eucharystii przewodniczył proboszcz Mateusz Misiak. Gościem honorowym naszej wycieczki była pani dyrektor mgr Barbara Ziółkowska. Nasza klasa wraz z rodzicami i wychowawczynią modliła się za kolegę – Arona, który z powodów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w mikołajkach klasowych.

Po zakończeniu mszy świętej wszystkich uczestników wycieczki przywitał przewodnik, który przybliżył nam historię zespołu pojezuickiego i zabytków kościoła farnego. Sztuka, która zachwyca w dużym stopniu pozwala nam dostrzec bogactwo baroku oraz pracę i kunszt budownictwa sakralnego zachowanego i odnowionego po kapitalnej konserwacji w 2011r. Mieliśmy okazję podziwiać malarstwo iluzjonistyczne, sklepienia kolebkowe, organy z XIX w. skonstruowane przez wybitnego Fridricha Ladegasta, zakrystię z bogatym i doskonale zachowanym wyposażeniem regencyjnym z 1738 r.

Uczniowie bardzo chcieli zwiedzać podziemia. A tam zachowane dawne mury miasta Poznania i budownictwo tradycyjne. Bardzo grube ściany i fundamenty oraz ciekawe odkryte zakamarki i pomieszczenia znajdujące się głęboko pod ziemią. Podziwialiśmy też krypty.

Było coś dla ducha i umysłu, a na zakończenie wycieczki coś miłego dla podniebienia. Przeszliśmy zabytkowymi krużgankami Fary do restauracji Cafe Misja. Tam odbyła się prezentacja multimedialna i dalsza część zajęć z przewodnikiem przy pysznej gorącej czekoladzie. Rodzice mieli okazję porozmawiać, a dzieci wziąć udział w konkursie gwary poznańskiej.

Na koniec były prezenty z okazji Świętego Mikołaja. Każdy z zachwytem oglądał, co otrzymał i z uśmiechem wracaliśmy do szkoły. Przed zakończeniem wycieczki pożegnaliśmy panią dyrektor mgr Barbarę Ziółkowską, która musiała wyjechać w ważnych sprawach zawodowych związanych z prowadzeniem szkoły. Warto być z nami.

Dziękujemy tym, którzy potrafią zdobywać wiedzę bez zakuwania z podręczników, są otwarci na nowych ludzi, godnie reprezentują szkołę w miejscach publicznych oraz potrafią świętować.

Dziękuję rodzicom za umożliwienie dzieciom uczestnictwa. Dziękuję wszystkim za udział w mikołajkach klasowych,  w  eucharystii  oraz wspólną modlitwę za Arona i uśmiech na waszych twarzach.

Z radością, uwielbieniem w sercu i pieśnią na ustach pozdrawiam.

Organizator – Maria Linkowska.

Zdjęcia z wycieczki