W dniu czwartym pożegnaliśmy nasz ośrodek a w drodze powrotnej zwiedziliśmy jeszcze Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie gdzie zapoznaliśmy się z historią rozwoju kolejnictwa w naszym kraju oraz dokonaliśmy także „inwazji” na Mc Donald w Chojnicach.