W dniach 16-17 września br. Reprezentanci naszej szkoły Zuzanna Mańczak i Piotr Konieczny wraz z księdzem Marcinem Przybylskim wzięli udział w XV Ogólnopolskim Forum Młodzieży Szkół Katolickich odbywającym się na Jasnej Górze w Częstochowie. Myślą przewodnia spotkania były słowa św. Jana Pawła II „Wolność urzeczywistnia się przez miłość, to znaczy przez dar z siebie”. Po uroczystym powitaniu uczestników i odśpiewaniu hymnu do Ducha Świętego rozpoczęły się wykłady i świadectwa zaproszonych prelegentów. Pierwszy wykład ks. Marka Studenckiego dotyczył relacji wolności i miłości. Ksiądz Marek ostrzegał, aby nie poddać się nurtowi tego świata, który często fałszuje zarówno miłość jak i wolność, pomijając odpowiedzialność z nimi związaną. Ks. Marek mówił nam, iż „sprawdzianem miłości jest to, co człowiek jest w stanie dla tej miłości zostawić”. Następnymi prelegentami byli małżonkowie państwo Katarzyna i Michał Głowaccy z dziećmi, którzy dzielili się świadectwem swojego życia małżeńskiego polegającego na wypracowaniu w codziennym życiu postawy wychodzenia ku sobie, ustępowania z miłości oraz słuchania. Kolejnymi prelegentami byli państwo Agata i Michał Baran z Fundacji „Jeden z nas”, którzy dzielili się z nami tematyką ochrony dzieci nienarodzonych, których życie jest zagrożone. Ostatnim prelegentem był znany aktor pan Adam Woronowicz, który dzielił się swoimi przeżyciami z planu filmu „Wolność jest w nas”, w którym jak pamiętamy grał rolę ks. Jerzego Popiełuszki. Następnie była Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. Bpa Marka Mendyka. Na zakończenie Mszy Świętej zawierzyliśmy Matce Bożej nasze Rodziny, Szkoły i Nas Samych polecając się jej matczynemu sercu. Po Eucharystii był obiad, a następnie Droga Krzyżowa i zakończenie pod pomnikiem św. Jana Pawła II. W pamięci pozostaną ciekawe myśli prelegentów oraz wspaniałe poczucie jedności i wspólnoty, jakiej zaznaliśmy na tym spotkaniu.