22 lutego przypada Popielec, ale skromniejsze posiłki nie miały wpływu na zapał chłopców do gry w piłkę nożną, co najlepiej ukazują zdjęcia. Wcześniej dziewczynki zachwycały się pięknymi konikami, a chłopcy modelami samochodów, przyniesionymi przez dzieci z domów.