Wszelkie zadania pomyślane są w taki sposób, aby zmuszały ucznia do planowania i logicznego myślenia z wykorzystaniem wiedzy z różnych dziedzin nauki. Stosowanie pracy grupowej pozwala na przełamywanie tremy podczas późniejszych wystąpień publicznych. Programowanie zmusza do odpowiedzialnego planowania i przewidywania skutków własnych działań, co przyda się później w dorosłym życiu każdego naszego absolwenta. Dzieci korzystają podczas lekcji z 12 komputerów podłączonych do serwera i Internetu oraz ze smartfonów i telefonów komórkowych na platformie Baltie Microsoft, Scratch; rysują w programach graficznych – Paint i Gimp; piszą dodając własne zdjęcia i rysunki, kształty geometryczne, równania i wzory w aplikacji Word i Excel;  sporządzają proste wykresy w arkuszu graficznym Excel; projektują filmy animowane, zadania oraz proste gry w aplikacji Baltie i Scratch. Poznajemy życiorysy ciekawych postaci z Wielkopolski poszerzając swoją wiedzę naukową i patriotyczną oraz rozmawiamy o przyszłych zawodach i wymaganych predyspozycjach.