Na dzisiejszej katechezie zastanawialiśmy się czy łatwo jest powiedzieć Bogu – tak. Zgadnij jaka to scena z Biblii?