Po krótkim ataku zimy powróciliśmy na boisko , dzięki czemu zajęcia świetlicowe nabrały kolorytu.