WSZYSTKIM NASZYM UCZNIOM, ICH RODZICOM
ORAZ WSZYSTKIM PRACOWNIKOM SZKÓL I PRZEDSZKOLA,
BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
ŻYCZĄ:
DYREKCJA
ORAZ ZARZĄD KSW