Wieś położona w powiecie wrzesińskim w gminie Miłosław. 20 kwietnia 2016 uczniowie klas I-III pod opieką nauczycieli odwiedzili Ośrodek Edukacji Leśnej, który znajduje się w zabytkowym budynku w Czeszewie. Pod przewodnictwem Pana Leśnika odwiedziliśmy stałe i czasowe wystawy oraz ekspozycje znajdujące się w ośrodku, w jednej z sal zobaczyliśmy interaktywną makietę ukazującą tereny zalewowe Warty wraz z jej starorzeczami. Korzystając z przepięknej pogody przepłynęliśmy tratwą na drugi brzeg Warty, gdzie podążaliśmy ścieżkami edukacyjnymi: „Stare Dęby” – zobaczyliśmy atrakcyjne trzy pomnikowe dęby, kamień upamiętniający pobyt H. Sienkiewicza oraz „Starorzecze” – dostrzegliśmy zmieniający się krajobraz rzeki, starorzecza oraz las łęgowy i grądowy.

W Czeszewie byliśmy pierwszy ale nie ostatni raz.

Malwina Wolszczak