W dniu 25 kwietnia przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w ramach program Centrum Popularyzacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przeprowadzonych przez komendanta Bogdana Maderę. Temat spotkania : STOP WYPADKOM, BEZPIECZNE DZIECI.

Zajęcia miały na celu propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, uświadomienie konsekwencji zachowań niewłaściwych i sprzecznych z obowiązującymi prawami oraz normami życia, a także wskazaniem właściwych zachowań. Różnego rodzaju pomoce dydaktyczne tj. plansze edukacyjne, filmy tematyczne, a przede wszystkim pogadanka pana komendanta, przybliżyły dzieciom ogólne pojęcia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz z przepisami prawa w ruchu drogowym. Dzieci miały możliwość brania czynnego udziału w zajęciach poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez prowadzących, a także asystowanie. Na koniec spotkania odbył się konkurs wiedzy o ruchu drogowym, w którym Nasi uczniowie zdobyli maksymalną ilość punktów.

Malwina Wolszczak