W dniu 21.03.2019 obchodziliśmy w szkole Dzień Motylego Wolontariatu przy Hospicjum Palium w Poznaniu. Dzieci wykonały bardzo piękne i kolorowe motyle, które symbolizować miały ich chęci pomagania i dobrej woli.

Piotr Kwiatkowski